ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักและความอ่อนน้อมถ่อมตนที่แสดงออกมาในชีวิต บอกให้รู้ว่าคนๆนั้นมีสติปัญญาอย่างแท้จริง เป็นเรื่องง่ายมากที่คนจะทำตัวหยิ่งยะโส แต่ในสายตาขององค์เจ้าชีวิต คนพวกนั้นแย่ยิ่งกว่าคนโง่ พวกเขาโฉดเขลา การมีปัญญาไม่ได้เกี่ยวกับการอวดความรู้ แต่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ ชีวิตในการเดินกับพระเยซูของคุณเป็นแบบไหน ระหว่างปัญญาที่แสดงออกผ่านวิถีชีวิตที่อ่อนน้อมถ่อมตนและมีความรัก หรือ การอวดความรู้ด้วยความรู้สึกที่อยู่เหนือกว่าคนอื่นและเย่อหยิ่ง

Thoughts on Today's Verse...

The character of a loving and humble lifestyle shows who is truly wise. It is so easy for people to act arrogantly yet in the Lord's eyes they are worse than silly; they are woefully ignorant. Wisdom is not about flaunting knowledge but about living a godly life. Which more closely resembles you to in your walk with Jesus — wisdom expressed through an humble and loving lifestyle or smart aleck with feelings of superiority and arrogance?

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระผู้เลี้ยงที่รัก ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์เป็นพ่อที่เต็มไปด้วยสติปัญญาและความรักของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าแบ่งปันความห่วงใยที่พระองค์เทให้กับข้าพเจ้าอย่างเหลือล้นกับคนที่เดือนร้อนในวันนี้ด้วยเถิด โปรดปกป้องข้าพเจ้าจากความเย่อหยิ่งจองหอง ที่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น โปรดค่อยๆสอนให้ข้าพเจ้าถ่อมตัวลงจนกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้การได้ของพระองค์ด้วย อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Loving Shepherd, I know you have been a wise and loving Father to me. Help me share the care that you have lavished on me with the person who most needs it today. Please protect me from arrogance and feelings of superiority, and gently humble me in the ways that make me a more useful tool in your hands. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยากอบ 3:13

ความคิดเห็น