ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การแค่หันจากความชั่ว แค่นั้นยังไม่พอ เราก็แค่กำจัดสิ่งที่เน่าเหม็นออกไปจากชีวิต แต่ถ้าเราไม่กระตือรือร้นที่จะวิ่งไล่ตามสิ่งที่ดีแล้วความชั่วร้ายก็จะวิ่งเข้ามาแทนส่วนที่ว่างเปล่านั้น (มัทธิว 12:43-45) ให้เรามาเป็นคนที่กระตือรือร้นที่จะทำดีและมีความมุ่งมั่นที่จะสู้เพื่อสันติภาพ

Thoughts on Today's Verse...

It is not enough to turn from evil. We can clean the putrid things out of our life, but if we do not actively pursue what is good then a worse evil will rush into the void. (Matthew 12:43-45) Let's be a people eager to do good and with a passion to "wage peace."

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพของพระองค์ ที่ไหนที่มีความเกลียดชังเกิดขึ้น ก็ขอให้ข้าพเจ้าแบ่งปันความรักและพระคุณของพระองค์ที่นั่น ที่ไหนที่มีการบาดเจ็บ ความบาป และความเจ็บปวด ก็ขอให้ใช้ข้าพเจ้านำการเยียวยารักษา การให้อภัย และการปลอบประโลมจากพระองค์ไปที่นั่น อับบาพ่อครับ โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะทำการดีในโลกนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O Father, let me be an instrument of your peace. Where there is hatred, use me to share your love and grace. Where there is injury, sin, and brokenness, use me to bring healing, forgiveness, and comfort. Please, Abba Father, use me to do your good work in my world. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 34:14

ความคิดเห็น