ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายสิ่งที่เราไล่ล่าในชีวิตมันอยู่แค่ประเดี๋ยวเดียว เมื่อเราได้มา เราก็ต้องพยายามที่จะรักษามันไว้ เพราะเรารู้ว่าเดียวมันก็จะหายไป พระเจ้าได้สัญญากับเราว่า ใครก็ตามที่ตามล่าที่จะมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพระองค์ และมุ่งมั่นที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ก็จะมีชีวิตนิรันดร์และอยู่ตลอดไปเหมือนกับพระองค์ ขอให้เรานั่งลงแล้วคิดดูสิว่า เราใช้เวลา เงินทอง และความสามารถที่เรามีอยู่ไปกับอะไร และให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่เราไล่ล่าอยู่นี้มันคุ้มค่าจริงๆหรือ แล้วให้ตั้งคำถามที่สำคัญนี้ด้วย ว่า "ถึงแม้มันจะคุ้มค่าที่จะได้มาก็จริง แต่สิ่งนั้นมันจะอยู่กับเราไปตลอดกาลเลยหรือ"

Thoughts on Today's Verse...

So much of what we pursue is fleeting. Once we acquire it, we have to try to preserve it because we know it will soon be gone. God has promised us that just as he is eternal and will live forever, so also are those who pursue a relationship with him and are committed to do his will. So let's sit down and look at how we spend our time, our money, and our efforts and ask if what we are pursuing is really something that is worth having. Then let's ask one more important question: "Even if it is worth having, is it going to last long enough to make a difference?"

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นนิรันดร์ โปรดให้ข้าพเจ้ากล้าที่จะยอมรับความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ข้าพเจ้าไล่ล่าในชีวิต ข้าพเจ้าอยากให้มันมีค่าในสายตาพระองค์ และอยากสร้างความแตกต่างในทางที่ดี ส่วนหนึ่งของความอยากนั้น ข้าพเจ้ายอมรับว่ามันมาจากความเห็นแก่ตัว แต่อย่างไรก็ตาม พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าอยากจะมีชีวิตที่มีอิทธิพลในทางที่ดีกับคนอื่นๆ และนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ ข้าพเจ้าไม่อยากเสียเวลาไปกับการไล่ล่าสิ่งที่ไม่ยั่งยืนและไร้ค่า โปรดให้สติปัญญาทางจิตวิญญาณแก่ข้าพเจ้า ที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ และมีชีวิตที่แสวงหาพระองค์ แทนที่จะไล่ล่าตามเงาของสิ่งที่สังคมตีค่าให้ราคา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Eternal Father, please give me the courage to be honest about what I am pursuing with my life. I want it to count for your cause. I want to make a difference for good. Some of that desire, I confess, is self-serving. However, dear Father, I truly do want to have a life that impacts others for good and that brings you honor. I don't want to waste my time chasing after things that won't last and don't matter. Please give me the spiritual wisdom to follow your will and find your life rather than chasing the shadow values of my culture. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 2:17

ความคิดเห็น