ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นานแล้วยังที่เราสรรเสริญผู้หญิงที่มีความเชื่อและเต็มไปด้วยพระคุณ ทำไมไม่เริ่มเขียนข้อความชื่นชมและขอบคุณผู้หญิงเหล่านี้ในวันนี้ ถ้าไม่มีผู้หญิงที่สัตย์ซื่อเหล่านี้จะมีพวกเราในวันนี้ไหม คิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไง และก็ไม่อยากคิดด้วย รีบบอกพวกเธอเลยว่าพวกเธอมีค่าต่อเราและความเชื่อของเราขนาดไหน

Thoughts on Today's Verse...

When's the last time you praised a godly woman for her life of faith and grace? Why not take time to write a note or two of appreciation and thanks to several of these women today. Where would we be today without the faithfulness of godly women? I can't imagine, and don't want to! Let's tell them today how precious they are to us and our faith.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอขอบคุณสำหรับผู้หญิงแห่งความเชื่อเหล่านี้ คือ...(ชื่อของพวกเธอ) ที่มีบทบาททำให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อในทุกวันนี้ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับผู้หญิงที่มีความเชื่ออันยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์เหล่านั้น ที่ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับคนของพระองค์ โปรดช่วยเหลือพวกเราคริสตจักรของพระองค์ ลูกๆ แห่งความเชื่อของพระองค์ ที่จะทำทุกๆวิถีทางที่จะแสดงจะให้ผู้หญิงที่รักพระองค์เหล่านี้ ได้รู้ว่าพวกเธอมีค่ามากขนาดไหนสำหรับพวกเรา อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, I thank you for the following godly women who have shaped my life and helped me have faith... God, I thank you for the great women of faith in Scripture who did so much for your people. Help us, your Church, your children of faith, to find every way possible to show these great ladies how much they mean to us. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 31:28-29

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change