ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"อย่าบ่นหรือโต้เถียงกันเลย" ปกติแล้ว เราไม่โยงสิ่งเหล่านี้กับเรื่องความบริสุทธิ์และไร้มลทิน เปาโลมีความใกล้ชิดกับชาวฟิลิปปีเป็นพิเศษ และรู้จักพวกเขาดี เขารู้จุดอ่อนและข้อบกพร่องของชาวฟิลิปปีดี นอกจากนี้เขายังรู้อีกว่าการบ่นหรือการโต้เถียงกันนั้นจะเป็นบ่อนทำลายสังคมคริสเตียนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาอีกด้วย ให้ฟังคำเตือนของเขาในวันนี้ เหมือนกับที่เราเห็นคริสตจักรหลายต่อหลายแห่งแล้ว ที่ล้มลง เพราะจิตวิญญาณที่มองโลกในแง่ร้ายและดูถูกเหยียดหยามกันที่เห็นได้เกลื่อนกลาดในสังคมเราทุกวันนี้

Thoughts on Today's Verse...

"Don't complain or argue!" We don't normally associate these things with purity and blamelessness. Paul was extraordinarily close to the Philippians and knew them well. He knew their weaknesses and shortcomings. He also knew the destructive power that complaining and arguing have on the life of an otherwise vibrant community of Christians. Let's heed his warning today, as we see church after church taken under by the negative and cynical spirit that pervades modern culture.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า โปรดยกโทษและชำระข้าพเจ้า จากจิตวิญญาณที่ชอบโต้เถียง โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ที่ข้าพเจ้าจะใช้คำพูดเพื่ออวยพรและเสริมสร้างเท่านั้น ไม่ทำลายหรือทำให้หมดกำลังใจ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgive me and cleanse me, O God, from my argumentive spirit. Please empower me with your Spirit to use my speech only to bless and to build up, never to tear down or discourage. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 2:14-15

ความคิดเห็น