ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แน่นอนเลยว่า พระคำข้อนี้ คนที่ขี้เหนียวคงไม่เคยเห็น และเป็นเรื่องน่าเศร้า ที่ลูกๆของพระเจ้าก็อาจจะไม่ได้เอาจริงเอาจังกับพระคำข้อนี้ พระเจ้าจัดสรรให้กับคนยากจน คนต่างชาติ ลูกกำพร้าและแม่หม้ายเสมอ ในช่วงเวลานี้ของปี เป็นเวลาที่พวกเราใส่ใจเป็นพิเศษต่อคนที่ด้อยโอกาสเหล่านั้น ให้เราจัดเวลาในปีหน้าที่จะออกไปแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้ยากไร้ ให้เราขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มจิตใจของเราที่จะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ใจดีให้สิ่งดีๆกับเรามากมาย และให้เราใจดีส่งต่อสิ่งดีๆนั้นไปให้กับคนอื่นตลอดปีไม่ใช่แต่เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น พระเจ้าอยากให้เราเป็นคนใจดีใจกว้างแบบพระคริสต์ ตลอดไป

Thoughts on Today's Verse...

Apparently, this is a passage Scrooge hadn't seen! Unfortunately, I fear this is also a passage many of the Father's children haven't taken very seriously. God set aside ways for his people to help the poor, the foreigner, the fatherless, and the widow. So, at this time of the year when many of us are more aware that we need to help those less fortunate, let's also open our date books, diaries, and schedulers, then find a date next year to dedicate ourselves to generosity in a special way. Let's also ask the Holy Spirit to fill our hearts with appreciation for God's generous gifts to us and commit to a life of generosity all year long. God wants generosity to be our lifestyle — our "Christyle" — always.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์สำหรับของขวัญที่สุดยอดคือความเมตตาและพระคุณของพระองค์ โปรดกระตุ้นให้ใจของข้าพเจ้าห่วงใยผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทำ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้มีจิตวิญญาณแห่งความห่วงใยใส่ใจต่อคนอื่นตลอดทั้งปี ไม่ใช่แค่ในช่วงคริสต์มาสเท่านั้น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

I thank you for all your wonderful gifts of kindness and grace, dear Father and God. Please stir my heart to care for others as you do. Please help me keep that spirit of concern and generosity alive all year long and not just around Christmas time. In Jesus' name, I ask this. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เฉลยธรรมบัญญัติ 24:19

ความคิดเห็น