กรกฎาคม 2557 คลัง

31 07 2557 - ยอห์น 1:12-13

แต่ส่วนคนที่ยอมรับและไว้วางใจพระองค์ พระองค์ให้สิทธิ์พวกเขาเป็นลูกของพระเจ้า ลูกของพระเจ้านี้ไม่ใช่ลูกที่เกิดมาจากเลือดเนื้อหรือจากความต้องการของมนุษย์ หรือจากความตั้งใจของพ่อ แต่เกิดมาจากพระเจ้า

30 07 2557 - มัทธิว 5:14-16

พวกคุณเป็นแสงสว่างของโลก เมืองที่สร้างอยู่บนภูเขาจะเอาไปซ่อนไว้ไม่ให้คนเห็นก็ไม่ได้ เหมือนกับเมื่อจุดตะเกียง ก็ไม่มีใครเอาถังครอบไว้ แต่จะเอาไปตั้งไว้บนเชิงตะเกียง เพื่อจะได้ส่องสว่างให้กับทุกคนที่อยู่ในบ้าน พวกคุณก็เหมือนกัน ให้ส่องสว่างออกไปเพื่อคนจะได้เห็นความดีที่คุณทำ และจะได้สรรเสริญพระบิดาของคุณที่อยู่บนสวรรค์

29 07 2557 - เพลงสดุดี 119:93

ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมคำสั่งต่างๆของพระองค์ พระองค์ให้ข้าพเจ้ามีชีวิตโดยทำตามคำสั่งเหล่านั้น

28 07 2557 - ฟิลิปปี 3:14

โน้มตัวไปข้างหน้า วิ่งตรงดิ่งเข้าสู่เส้นชัย เพื่อจะได้รับรางวัลที่พระเจ้าได้เรียกพวกเราขึ้นไปรับบนสวรรค์ในพระเยซูคริสต์นั้น

27 07 2557 - ฮีบรู 12:1

ดังนั้น เมื่อเรามีพยานมากมายล้อมรอบเราอยู่อย่างนี้แล้ว ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงเราไว้ และบาปที่เกาะติดเราแน่น และขอให้วิ่งแข่งด้วยความมานะอดทนไปตามทางที่อยู่ข้างหน้าเรา

26 07 2557 - ฮีบรู 11:1

ดังนั้น ความไว้วางใจรับประกันว่าเราจะได้รับสิ่งที่เราหวังไว้ และความไว้วางใจเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นมีจริง

25 07 2557 - เพลงสดุดี 119:60

ข้าพเจ้ารีบทำตามบัญญัติต่างๆของพระองค์อย่างไม่รอช้า

24 07 2557 - เพลงสดุดี 112:5

ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี สำหรับคนที่มีน้ำใจและให้ยืมอย่างเต็มใจ และทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

23 07 2557 - มัทธิว 19:14

แต่พระเยซูบอกว่า “อย่าไปห้ามเด็กๆ พวกนั้นเลย ปล่อยให้เข้ามาหาเรา เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของคนที่เป็นเหมือนเด็กๆ พวกนี้”

22 07 2557 - มัทธิว 16:15-16

พระเยซูถามพวกศิษย์ว่า “แล้วพวกคุณล่ะ ว่าเราเป็นใคร” ซีโมน เปโตร ตอบว่า “พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ พระบุตรของพระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่”

21 07 2557 - เพลงสดุดี 119:30

ข้าพเจ้าเลือกหนทางแห่งความสัตย์ซื่อ ข้าพเจ้าจดจ่อกับกฎเกณฑ์ต่างๆของพระองค์

20 07 2557 - 1 ยอห์น 1:7

แต่ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างเหมือนกับที่พระเจ้าอยู่ในความสว่าง เราก็จะมีสายสัมพันธ์กับพระองค์ และเลือดของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าก็ล้างความบาปทุกอย่างของเราจนหมดสิ้น

19 07 2557 - อิสยาห์ 41:10

ไม่ต้องกลัว เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่ากลัวเลย เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะทำให้เจ้ามีกำลัง ใช่แล้ว เราจะช่วยเจ้า เราจะพยุงเจ้าด้วยมือขวาแห่งชัยชนะของเรา พระยาห์เวห์จะดูแลคนอิสราเอล

18 07 2557 - เพลงสดุดี 119:7

ข้าพเจ้าจะขอบคุณพระองค์ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ เมื่อข้าพเจ้าเรียนเรื่องกฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมของพระองค์

17 07 2557 - โรม 1:16

ผมไม่ละอายเกี่ยวกับข่าวดีนี้หรอก เพราะข่าวดีนี้เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะช่วยชีวิตทุกคนที่ไว้วางใจให้รอด ช่วยพวกยิวก่อน แล้วต่อมาก็ช่วยคนที่ไม่ใช่ยิวด้วย

16 07 2557 - โคโลสี 2:9-10

เพราะความเต็มบริบูรณ์ทั้งหมดของพระเจ้า ได้มาอยู่ในสภาพของร่างมนุษย์คือในร่างของพระคริสต์นั่นเอง แล้วเมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์ คุณก็เต็มบริบูรณ์เหมือนกัน พระคริสต์เป็นศีรษะเหนือพวกผู้ครอบครอง และเหนือพวกผู้มีสิทธิอำนาจทั้งสิ้นในจักรวาล

15 07 2557 - ยากอบ 1:21

กำจัดความสกปรกเลวทรามทุกชนิดและความชั่วร้ายอันล้นเหลือออกจากชีวิตให้หมดสิ้น แล้วเอาถ้อยคำของพระเจ้าฝังลงไปในใจคุณแทนอย่างสุภาพอ่อนน้อม เพราะถ้อยคำของพระเจ้าสามารถช่วยให้คุณรอดได้

14 07 2557 - ยอห์น 15:10

ถ้าคุณทำตามที่เราสั่ง ก็แสดงว่าคุณยังยึดมั่นอยู่ในความรักของเรา เหมือนกับที่เราทำตามคำสั่งของพระบิดา และยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์

13 07 2557 - ฟิลิปปี 2:9-11

นี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าได้ยกพระเยซูขึ้นสูงที่สุด และให้ชื่อกับพระองค์ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าชื่อทั้งหมด เพื่อทุกๆ คนที่อยู่ในสวรรค์ก็ดี ในโลกนี้ก็ดี หรือใต้โลกนี้ก็ดี จะได้คุกเข่าลงให้เกียรติกับพระเยซู ทุกๆ คนจะยอมรับว่า พระเยซูคริสต์คือองค์เจ้าชีวิต แล้วพระเจ้าพระบิดาก็จะได้รับเกียรติยศ

12 07 2557 - มัทธิว 4:4

พระเยซูตอบว่า “พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ‘ชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ได้เพราะอาหารเท่านั้น แต่อยู่ได้ด้วยคำพูดทุกคำที่มาจากพระเจ้า’”

11 07 2557 - เยเรมีย์ 32:17

ข้าแต่พระยาห์เวห์ เจ้านายของข้าพเจ้า พระองค์สร้างฟ้าและดินด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และแขนที่ยื่นออกมาของพระองค์ ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับพระองค์

10 07 2557 - ฟิลิปปี 1:6

พระเจ้าได้เริ่มต้นการงานที่ดีไว้ในพวกคุณ และผมแน่ใจว่าพระองค์จะทำงานนี้ต่อไปจนกว่าจะสำเร็จในวันที่พระเยซูคริสต์กลับมา

9 07 2557 - เอเฟซัส 3:20-21

พระเจ้าสามารถทำได้ทุกสิ่งมากยิ่งกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่กำลังทำงานอยู่ในตัวเรา ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติทั้งจากหมู่ประชุมของพระองค์ และจากพระเยซูคริสต์ทุกยุคทุกสมัยตลอดไป อาเมน

8 07 2557 - เพลงสดุดี 138:2

ข้าพเจ้าจะกราบลงหันหน้าตรงไปยัง วิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญชื่อของพระองค์ สิ่งที่พระองค์สัญญาว่าจะทำนั้น จะสร้างชื่อเสียงให้กับพระองค์มาก ยิ่งกว่าชื่อเสียงที่พระองค์มีอยู่ตอนนี้เสียอีก

7 07 2557 - เพลงสดุดี 18:30

ทางของพระเจ้าไม่มีที่ติ สัญญาของพระยาห์เวห์นั้น ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้ พระองค์เป็นโล่ให้กับทุกคนที่ลี้ภัยในพระองค์

6 07 2557 - มัทธิว 24:35

สวรรค์และโลกจะสูญสิ้นไป แต่คำพูดของเราจะไม่มีวันสูญหาย”

5 07 2557 - อิสยาห์ 12:4

และในตอนนั้น พวกเจ้าจะพูดว่า “ให้ขอบคุณพระยาห์เวห์กันเถิด ให้ร้องเรียกชื่อของพระองค์เถิด ให้ประกาศให้ชนชาติทั้งหลายรู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระองค์ทำนั้น ให้ประกาศว่าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหน

4 07 2557 - เพลงสดุดี 33:12

ชนชาติที่มีพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าของพวกเขานั้น ถือว่ามีเกียรติจริงๆ ชนชาติที่พระองค์ได้เลือกมาเป็นคนของพระองค์เองนั้น ถือว่ามีเกียรติจริงๆ

3 07 2557 - สุภาษิต 14:34

การทำตามใจพระเจ้า ทำให้ชนชาติเจริญรุ่งเรือง แต่ความบาปนำความอัปยศอดสูมาสู่ประชาชน

2 07 2557 - เยเรมีย์ 17:9-10

“ใจนั้นเจ้าเล่ห์กว่าทุกสิ่ง และมันก็ไม่มีทางเยียวยารักษาได้ ใครจะเข้าใจ ใจได้ล่ะ เรา ยาห์เวห์ เป็นผู้นั้นที่ทดสอบใจและสำรวจสิ่งที่อยู่ในคน เพื่อตอบแทนแก่คนตามวิถีทางของเขา และตามผลของการกระทำต่างๆของเขา

1 07 2557 - โรม 12:3

ตามพรสวรรค์ที่ผมได้รับมาให้เป็นศิษย์เอก ผมอยากจะขอเตือนพวกคุณทุกคนว่า อย่าคิดว่าตนเองสำคัญกว่าที่ควรจะเป็น คิดให้สมเหตุสมผลกับขนาดของพรสวรรค์ที่พระเจ้าได้มอบให้กับคุณแต่ละคน