ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราก็เป็นเหมือนกับเอซาว ที่ถูกเบนความสนใจด้วยหลายสิ่งในโลกนี้รวมทั้งเรื่องปากท้องของตัวเองด้วย เลยลืมที่จะมองออกไปไกลๆ ว่าสิ่งที่จะนำเราไปถึงชีวิตนิรันดร์นั้นคือ พระคำของพระเจ้า พระคัมภีร์ พระคำที่เห็นในพระเยซู และคำประกาศของพระองค์ในหนังสือแห่งข่าวดี สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นอาหารแห่งชีวิตที่แท้จริงที่เราควรแสวงหากัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นความจริงและซื่อสัตย์ โปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ข้าพเจ้าหิวกระหายพระคำของพระองค์ ซึ่งสำคัญยิ่งกว่าอาหารฝ่ายโลกนี้ ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าบางครั้งสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ทำให้ข้าพเจ้าหันเหไปจากพระคำของพระองค์ ก็เลยไม่ได้เลี้ยงดูจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเท่าที่ควรจะเป็น โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจใหม่ ที่จะใส่ใจกับการทรงนำและความจริงของพระองค์ ที่ผ่านมาทางพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น