ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเตือนให้เรา "แบกกางเขนของเราทุกๆวันและตามพระองค์ไป" ทางแห่งความจริงเป็นเรื่องที่เราต้องเลือกในทุกๆวัน ถ้าเราไม่ใส่ใจที่จะให้พระองค์เป็นจุดศูนย์กลางของชีวิต หรือเป็นทางเลือกแรกในการตัดสินใจทุกอย่าง เราก็จะหลุดออกไปไกลจากวงโคจรของชีวิตที่พระองค์อยากให้เราเป็น การตัดสินอะไรก็ตามที่ไม่สนใจความรู้สึกของพระองค์ ก็เท่ากับตัดพระองค์ออกไปจากชีวิต ดังนั้นให้เรามาทุ่มกายใจให้กับพระองค์ เลือกทางของพระองค์ ทางแห่งความจริง ทางแห่งชีวิต และให้ตั้งใจที่จะเอาใจพระองค์กันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์ ข้าพเจ้าเลือกที่จะติดตามพระองค์และความจริงของพระองค์ในวันนี้ ขอเปิดตาของข้าพเจ้าที่จะเห็นความจริงของพระองค์ และเปิดใจของข้าพเจ้าที่จะใช้ชีวิตตามนั้นเสมอด้วยความรัก ข้าพเจ้าขอตั้งใจใหม่อีกครั้งในวันนี้ ที่จะติดตามพระองค์ด้วยสุดจิต สุดใจ สิ้นสุดความคิด สิ้นสุดกำลัง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change