اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس این کلمات را به مسیحیان کولسی نوشت، اما او هیچگاه در این شهر زندگی نکرد. علیرغم «شناخت حضوری»، او بطور مؤثری به کولسیان خدمت کرد. او بطور خاص برایشان دعا کرد تا خدا و اراده اش را برای خودشان بهتر بشناسند. چه فکر عالی ای! بیایید یک کلیسای میسیون پیدا کنیم(درون شهری، برون مرزی،...) و برای این کلیسا پیوسته دعا کنیم و از خدا بخواهیم که آنان را در شناخت خود و اراده اش بطور کامل تری یاری رساند.

دعای من

ای خدای قادر مطلق و قدوس، خانواده کلیسایی مرا با شناختی عمیق تر از خودت و قدردانی از ذات، شخصیت، و فیضت مبارک بساز. بعلاوه، خواهش من این است که —- (اسم میسیونهایی را که کلیسای منتخب شما حمایت میکنند را اضافه کنید) با رشد، سلامتی، و مهمتر از همه ایشان را با معرفت و شناخت خودت برکت دهی. در نام مسیح. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات