اندیشه ها در مورد آیه امروز...

رهانیده! فدیه! آمرزش! در این متن کوتاه، این سه ایده وجود دارند. اما، شاید مهمترینشان،‌آنی باشد که با این عبارت بیان شده است«پسرِ محبتِ خود یا پسری که او دوستش دارد». نجات ما توسط خدا با برنامه یا یک پیام، یا یک روندِ پاک و مرتب صورت نگرفت. در عوض، او عزیزترینش را گرفت و عیسی را بعنوان نجات ما، تقدیم کرد. بهایی که پرداخته شد، بسیار سنگین بود. محبتی که نشان داده شد، بزرگتر از درک ما بود. و نتیجه ای که بدست می آید، بزرگترین هدیهٔ ما است.

دعای من

ای خدای قادر مطلق و پدر مهربان، هیچیک از سخنان و اعمال من قادر به جبران هدیه ای که تو در عیسی به من داده ای، نیستند. ای عیسی، قدردانی من از قربانی تو، اشک شوق تؤام با شکرگزاری را به چشمانم می آورد. من برای تمام کارهایی که انجام داده ای، برای آفرینشِ خویش توسط تو، و برای تمام هزینه ای که برای تو داشته، تو را تمجید میگویم و زندگیم را بعنوان قربانی تسبیح، به تو تقدیم میکنم. در نام تو،‌خداوند عیسی، تمجید خود را تقدیم می نمایم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات