ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การช่วยชีวิต การปลดปล่อยให้อิสระ การอภัยบาป ทั้งสามอย่างอยู่ในข้อความสั้นๆ นี้ แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด น่าจะเป็นคำพูดที่ว่า "พระบุตรที่พระเจ้ารัก" พระเจ้าไม่ได้ช่วยกู้เราด้วย แผนการ หรือข้อความ หรือกระบวนการที่เป็นระบบระเบียบ แต่ตรงข้าม พระองค์นำสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับพระองค์ และมอบพระเยซูให้เป็นความรอดของเรา ซึ่งเป็นราคาที่สูงมาก ความรักที่พระองค์มีนั้นมากล้น และผลที่ได้คือของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และพระบิดาที่รัก ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำของข้าพเจ้าก็ไม่สามารถทดแทนบุญคุณพระองค์ได้ สำหรับของขวัญที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้าในพระเยซู พระเยซู ผู้ที่ข้าพเจ้าซาบซึ้ง ในการสละชีพของพระองค์ ทำให้ข้าพเจ้าหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความตื้นตันใจยิ่ง สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำ สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้สร้างข้าพเจ้า และสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ต้องจ่ายไป ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ และขอมอบถวายชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญ อธิษฐานในพระนามขององค์เจ้าชีวิตเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น