اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عشق! این کلمه معانی گوناگونی دارد. برخی از مسیحیان تلاش کرده اند تا بوسیله فرهنگ یا دایره لغات، تعریفی از این کلمه ارائه دهند، اما این حقیقت را درنیافته اند که کلمه کلیدی برای عشق یا محبت، آگاپه، بوسیله اعمال است که تعریف میشود. اگر رساله اول یوحنا را بخوانید، به مفهوم عشق در کاری که خدا انجام میدهد، خواهید رسید. خدا محبتش را ظاهر میسازد. او از ما میخواهد که با خواهران و برادران خویش، چنین کنیم. محبت باید چیزی بیشتر از گفتار باشد؛ باید بطور حقیقی در عمل نمایان شود!

دعای من

ای پدر گرانقدر، تو بطور سخاوتمندانه ای محبتت را با من درمیان گذاشتی. من باید اعتراف کنم که قلباً میخواهم دیگران را همچون تو محبت نمایم، اما گاهی اوقات این نیّت با «مشغولیت» یا ترس محو میشود. ای پدر، بوسیله روح قدوست مرا برآن دار تا محبتم را در عمل و نه در فکر و گفتار به دیگران نشان دهم. در نام عیسی، بزرگترین تظاهر محبتت دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات