اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا در کلام خود صادق است. او به وعده های خویش وفا میکند. اما، این برای خدا کافی نبود. او یک پیش پرداخت و یک بیعانه برای ما در نظر گرفت، تا ما از میراثمان مطمئن شویم و با درک کامل نجاتمان، چشم به جلو بدوزیم. او، روح القدس را به ما عطا فرمود. هنگامیکه خدا ما را از قید بدنهای فانی مان برهاند و ما را به منزلگاه ابدی مان برگرداند، آنهم با بدنهایی که نه پیر میشوند و نه فاسد، ما دیگر نیازی به بیعانه یا پول پیش نداریم؛ ما به میراث کامل خویش دست یافته ایم! اما تا آن زمان، تا آن زمانیکه به نزد او برویم، آیا این عالی نیست که خدا، ما را خانهٔ خود می سازد!

دعای من

ای خدایی که ماورایِ فهم بشر و در عین حال همواره نزدیک هستی، ممنونتم که مرا برای تجربه نمودن حضورت به انتظار نگذاشتی. از تو متشکرم برای اینکه به من«از پیش در مورد جلال الهی،شِمِه ای را نشان دادی». بخاطر اینکه روحِ موعود و مبارکِ خود را فرستادی تا در من زندگی کند و بیادم آورد که خانه واقعی من کجا است، تو را سپاس میگویم. تا آن روزی که من، تو را روبرو ببینم، میخواهم که حضورت را در بدن فانی خویش با پاک و مقدس زیستن، جلال دهم و برای دیگران،‌ برکتی باشم. بنام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات