ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้านั้นรักษาคำพูด พระองค์รักษาคำสัญญาของพระองค์ แต่สำหรับพระองค์ แค่นั้นยังไม่พอ พระองค์ยังให้เครื่องมัดจำฝากไว้กับเรา เพื่อที่เราจะได้มั่นใจในมรดกของเราและตั้งตาคอยความรอดของเราเปิดเผยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน พระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เรา เมื่อพระเจ้าทรงซื้อเราจากการเป็นทาสจากร่างกายที่ต้องตายนี้ และไถ่เราให้เข้าไปในบ้านที่เป็นนิรันดร์ มีร่างกายที่จะไม่แก่หรือเปื่อยเน่า เมื่อถึงตอนนั้น เราไม่ต้องการเครื่องมัดจำอีกต่อไป เราจะมีสิทธิ์ในมรดกอย่างเต็มที่ แต่ก่อนจะถึงวันนั้น วันที่เราจะได้ไปอยู่กับพระองค์นั้น มันช่างเหลือเชื่อจริงๆ ที่พระองค์ได้มาสถิตอยู่ในเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่อยู่เหนือสิ่งใดแต่กลับอยู่ใกล้ชิด ขอบคุณที่ไม่ปล่อยให้ข้าพเจ้าต้องรอคอยที่จะได้สัมผัสถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้าได้ "ลิ้มรสพระสิริของพระเจ้า" ขอบคุณที่ส่งพระวิญญาณแห่งพระพรที่พระองค์ได้สัญญาไว้ ให้มาอยู่สถิตอยู่ในข้าพเจ้า และเตือนให้ข้าพเจ้ารู้ว่าบ้านที่แท้จริงของข้าพเจ้าอยู่ที่ไหน จนกว่าจะถึงวันที่ข้าพเจ้าจะได้เจอกับพระองค์ตรงหน้า ข้าพเจ้าอยากจะถวายเกียรติให้กับพระองค์ ที่พระองค์ยอมมาสถิตอยู่ในร่างที่ตายได้นี้ของข้าพเจ้า ด้วยการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ไม่มีมลทิน และเป็นพระพรแก่ผู้อื่น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น