اندیشه ها در مورد آیه امروز...

لکهٔ زنگ آهن، لکهٔ سبزه، لکهٔ خون، لکهٔ شکلات ـــ اَخ! شستن و از بین بردن همه این لکه ها، یک کابوس واقعی هستند. آنها تنها بر سطح پارچه، لکه از خود بجا نمی گذارند، بلکه بقایایی را نیز از خود بجا میگذارند که در الیاف لباسهای ما رسوخ میکند. شرارت نیز به همین گونه عمل میکند. ما نباید این را شوخی و دست کم بگیریم. شرارت و بدی، باعث ناپاکی میشود و از خودش بر روی تمام چیزهایی که لمس میکند از جمله دلهای آدمیانی که پایبند اخلاقیات هستند، بقایایی بجا میگذارد. به همین دلیل به ما گوشزد شده که از شرارت بپرهیزیم و از آن احتراز نماییم. به همین خاطر نیز بود که عیسی جان سپرد: تا نه فقط بر شیطان غلبه کند، بلکه همچنین لکه ها و بقایای آنرا نیز پاک سازد.

دعای من

ای پدر، مسیر زندگی مرا نگاهبانی فرما و به من دوستان مسیحی خوبی بده که مرا کمک کنند تا از زندگیم در برابر شرارت پاسداری کنم. بعلاوه، ای پدر عزیز، لطفاً کمکم کن تا قدرت پاک کننده و آزاد کننده مسیح را با آن دسته از اطرافیانم که در دامهای مخرب و فریبنده شریر افتاده اند، در میان بگذارم. در اسم مسیح میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات