اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من نميخواهم كه شما به يك دايناسور پرنده آبى رنگ با بالهاى نارنجى فكر كنيد. اكنون دست نگه داريد. من نميخواهم كه ديگر شما در مورد آن فكر كنيد. شما ميدانيد كه همچون موجودى وجود ندارد، موجودى با بالهاى آبى رنگ. نكته اى كه ميخواهم به آن اشاره كنم، ساده است: هر چه كه بيشتر تلاش كنيم كارى را انجام ندهيم، بيشتر توجهمان به آن معطوف ميشود و مطمئناً كارى را كه نبايد بكنيم، انجام ميدهيم. بهمين علت، عطاى روح القدس بسيار مهم است. او بما توانايى و قدرت ميدهد تا وراى گناه خويش حركت كنيم— نه با تمركز بر گناه و اجتناب نمودن از آن، بلكه با غنى ساختن ما و "حواس ما را پرت كردن" با امور مهم خدا.

دعای من

اَبّا پدر، بسيار سپاسگزارم از اينكه روح قدوست در من زندگى ميكند و در حضور تو براى من شفاعت مينمايد. لطفن از روحت مرا پر ساز تا حيات من اراده ات را بيشتر منعكس سازد و بر علائق تو متمركز شود. از طريق عيسى كه در روز تعميدم، روحت را بر من ريخت، دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات