ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อย่าไปคิดถึงแรดตัวสีส้มที่มีปีกสีฟ้าบินอยู่ในอากาศนะ ห้ามคิดละ เลิกคิดเลย ไม่มีหรอกแรดตัวสีส้มที่มีปีกสีฟ้าบินไปมาในอากาศ ประเด็นที่ผมอยากบอกก็ง่ายๆ คือยิ่งเราพยายามจะไม่คิดหรือไม่ทำอะไร เราก็จะจบลงที่คิดหรือทำสิ่งนั้น นั่นเป็นเหตุที่ของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าให้กับเรานั้นถึงสำคัญมาก เพราะพระวิญญาณจะให้กำลังกับเราที่จะมีอำนาจเหนือความบาป ไม่ใช่มาช่วยให้เราหยุดคิดหรือปฎิเสธที่จะทำมัน แต่พระวิญญาณจะเบี่ยงเบนหรือดึงความสนใจเราจากบาปไปสู่สิ่งดีๆที่สำคัญกว่าของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่อับบา พระบิดา ข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ให้มาสถิตอยู่ในข้าพเจ้า แล้วยังร้องทูลขอต่อพระองค์แทนข้าพเจ้าอีกด้วย โปรดเติมข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อชีวิตของข้าพเจ้าจะได้ทำตามใจพระองค์และใส่ใจในสิ่งที่พระองค์สนใจ อธิษฐานผ่านทางพระเยซู ผู้ที่เทพระวิญญาณให้กับข้าพเจ้าตอนเชื่อแล้วเข้าพิธีจุ่ม อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change