اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من هنوز هم قیامت را درک نمیکنم. ایدهٔ آنرا میفهمم و باور دارم که خدا، عیسی را برخیزانید. هر از گاهی، من آن قدرت را از طریق کار روح القدس در زندگیم تجربه میکنم که مرا برای خدمت تقویت میکند، کمکم میکند که سایرین را در موقعیت های دشوار محبت نمایم، به هنگام مطالعه کتاب مقدس، به من آگاهی میدهد، و به هنگام مواجهه با وسوسه ها، به من توانایی می بخشد. من با فروتنی و هیجان، مشتاق مقادیر بیشتری هستم. من میخواهم که عزیزانم، این قدرت شگفت انگیز را تجربه نمایند. من اطمینان دارم که شما نیز در پی این قدرت هستید. پس بیایید امروز با هزاران نفر دیگر در سراسر جهان،متحد شده و با هم دعا کنیم که خدا به نزدیکانمان توانایی بدهد تا قدرتش را کشف نمایند و بوسیله روحش که در آنها زندگی میکند، کارهای بزرگی انجام دهند.

دعای من

ای خدای مهربان و پدر قادر مطلق، لطفاً امروز به من این توانایی را بده تا برای تو، به طُرُقِ پرجلال و عالی زندگی کنم. اما ای پدر، دعای من فقط برای خودم نیست، خواهش من این است که عزیزانم را نیز تقویت نموده تا برای تو زندگی کنند. ( اسامی دوستانی را که می خواهید خدا، آنها را اینگونه برکت دهد، ذکر کنید). باشد که همگی ما، این قدرتی را که در ما ساکن است و عیسی را از اسارت مرگ رهانید، بشناسیم. باشد که ما قدرت تبدیل کننده اش را تجربه نموده و از آن برای جلال تو استفاده کنیم. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات