ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมก็ยังไม่เข้าใจเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์นะครับ ผมพอจะเข้าใจแนวคิดหลักบ้าง ผมเชื่อว่าพระเจ้าทำให้พระเยซูฟื้น นานๆ ครั้งผมได้สัมผัสกับพลังที่ผ่านการทำงานของพระวิญญาณในชีวิตของผม ทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผมสำหรับการทำงานพันธกิจ ช่วยให้ผมรักคนอื่นๆ ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ปลอบโยนผมเมื่อผมเสียใจ ให้สติปัญญาเมื่อผมศึกษาพระคำ และสร้างความเข้มแข็งให้ผมในการเผชิญหน้ากับสิ่งล่อใจ ผมรู้สึกถ่อมใจและทึ่ง และอยากแสวงหามากขึ้น ผมอยากให้คนอื่นๆ ที่ผมรักได้มีประสบการณ์ถึงฤทธานุภาพที่ล้นเหลือนี้ ผมแน่ใจว่าคุณก็เป็นเหมือนกัน ดังนั้นเรามาร่วมกันในวันนี้ หลายพันคนจากทั่วโลก ให้เรามาอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะช่วยให้ผู้ที่ใกล้ชิดกับเรา ที่จะสัมผัสอำนาจของพระองค์ และที่จะทำสิ่งที่ดีผ่านพระวิญญาณของพระองค์ผู้ที่อาศัยอยู่ในพวกเขา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ในวันนี้ที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ในทางที่ดีและมีสง่าราศี พระบิดา ข้าพระองค์ไม่เพียงแต่อธิษฐานสำหรับที่ข้าพระองค์จะทำเท่านั้น แต่ขอทรงโปรดช่วยให้ผู้ที่ข้าพระองค์รักที่จะอยู่เพื่อพระองค์ (เพิ่มชื่อของคนที่คุณต้องการให้พระเจ้าจะอวยพรในเรื่องนี้) ขอให้เราทุกคนรู้ว่าอำนาจในเรา ทำลายกางเขนแห่งความตายที่จับพระเยซูไว้ ขอให้เรามีประสบการณ์อำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้และใช้มันเพื่อพระสิริของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น