اندیشه ها در مورد آیه امروز...

گروهی از حقایق عظیم در این دعای برکت یافت میشود. ابتدا چشمان ما به کاری که خدا میتواند برای ما انجام بدهد، معطوف میشودـــ پیشگیری از لغزیدن ما و حاضر نمودن ما در حضور پرجلال خویش در کمال خوشی. اما با بررسی نزدیکتر، دلهای ما به تعریف بی نظیری از خدا کشیده میشود: کسی که قادر است، خدای واحد، منجی ما، کسی که در جلال و شکوه و توانایی و اقتدار زندگی میکند، کسی که بوسیله عیسای خداوند با ما ارتباط برقرار کرده، و کسی که پیش از تمام زمانها وجود داشته و کسی که اکنون زنده است و تا به ابد خواهد بود. برکات ما بعنوان فرزندان خدا، عالی و بی نظیر هستند، اما دلیلش این است که خداوند ما ماورای تمام شگفتی ها، عالی ها، و عجایب است. کلمات ما حق مطلب را در مورد او ادا نمی کنند. برجسته ترین آگاهی های ما قادر به فهم جلال او نیستند. و علیرغم بزرگی او، خدا من و شما را با وجود فانی بودن و محدود بودنمان دوست دارد!

دعای من

ای خداوند قدوس و مهیب که بالاترینی، متشکرم برای اینکه تو نه فقط خدا هستی، بلکه برای اینکه عشقت را نسبت به من و شخص خودت را به من در صورت عیسی نمایان ساختی. من مشتاقانه به آن روزی مینگرم که در حضورت می ایستم،‌ و از شراکت در کاملیت تو لذت میببرم، و جلالت را بهمراه فرشتگانت می ستایم. خواهش میکنم ستایش انسانی و محدود مرا بپذیر تا روزیکه کلمات من از قید فانی بودنشان رهایی یافته و نقایص من در جلال تو پوشانده شود. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات