ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำอธิษฐานแห่งพระพรนี้ ทำให้เราเห็นความจริงเยอะมาก สายตาเราถูกดึงไปให้เห็นสิ่งแรกที่พระเจ้าได้ทำให้กับเราก่อนเลย นั่นคือ — ปกป้องเราจากการล้มลง และนำเราไปยืนอยู่ต่อหน้าสง่าราศีของพระองค์ อย่างคนที่ไม่มีตำหนิ และเต็มไปด้วยความสุข แต่เมื่อดูดีๆ ใจของเราก็ถูกดึงไปให้เห็นถึงลักษณะของพระเจ้าที่แสนจะน่าทึ่งของเรา คือพระองค์สามารถทำทุกสิ่งได้ ผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผู้ที่อยู่ในสง่าราศี ความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ และอำนาจ ผู้ที่พูดคุยกับเราผ่านทางพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และเป็นผู้ที่อยู่มาก่อนกาลเวลา และเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้และตลอดไป พระพรที่เราได้รับในฐานะลูกของพระเจ้านั้นช่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง แต่เหตุผลที่เป็นอย่างนั้น ก็เพราะพระเจ้าของเราอยู่เหนือคำว่าอัศจรรย์ ยิ่งกว่ายอดเยี่ยม และเหนือความสุดยอด พระองค์นั้นอยู่เหนือคำบรรยาย ความรู้ที่ว่าแน่ของเราก็ยังไม่สามารถเข้าใจถึงสง่าราศีที่พระองค์มีได้ แต่แม้ว่าพระองค์จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตาม พระองค์ก็ยังรักคุณกับผมในความเป็นมนุษย์ของเรา

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ที่สุดยอดและบริสุทธิ์ ขอบคุณที่ไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้า แต่รักข้าพเจ้า และแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ผ่านทางใบหน้าของพระเยซู ข้าพเจ้าตั้งตารอคอยที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ มีความสุขกับการมีส่วนร่วมในความสมบูรณ์แบบของพระองค์ และยกย่องสง่าราศีของพระองค์พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ โปรดรับการสรรเสริญที่จำกัดในแบบมนุษย์ของข้าพเจ้า จนกว่าจะถึงวันที่คำพูดของข้าพเจ้าจะเป็นอิสระจากความตาย และความไม่สมบูรณ์แบบของข้าพเจ้าจะถูกกลืนหายไปในสง่าราศีของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น