اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا تا بحال متوجه شده اید که چه برکتی در کلمات این آیه کوچک وجود دارد؟ برای انسانی که از نظر روانی سقوط کرده. طعنه زدن و مسخره کردن دیگران به مراتب آسانتر از برکت دادن آنهاست. اما در خانواده الهی، کلمات همواره برای منفعت و برکت رساندن به دیگران مورد استفاده قرار میگیرند. به چه کلماتی ساده تر و مهربان تر از کلمات پولس به فلیمون ، برای برکت دادن به دیگران نیازمندیم؟ بیایید دنبال راهی بگردیم تا آنها را به دیگران بگوییم... و آنها را دوباره بر زبان بیاوریم... دوباره...

دعای من

ای پدر مهربان، تو مرا به فراوانی، با فیض خودت مبارک ساخته ای. لطفاً امروز از وجود من استفاده کن تا با هر کس که ملاقات میکنم،‌ برکتی برای او باشم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات