ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณสังเกตไหมว่า คำอวยพรนั้นมันช่างสั้นเสียเหลือเกิน มีบางอย่างในโลกนี้ที่ทำให้การเยาะเย้ยถากถางพูดง่ายกว่าการอวยพร แต่ในครอบครัวของพระเจ้า คำพูดมักจะถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์และการอวยพรคนอื่น จะมีคำพูดอะไรที่ง่ายๆ ที่แสดงความเมตตา ที่เราจะสามารถใช้อวยพรคนอื่น ได้ดีไปกว่าคำพูดเหล่านี้ที่เปาโลส่งไปให้กับฟิเลโมนอีกหรือ ลองหาวิธีที่จะพูดมันนะ ... และให้พูดแล้ว พูดอีกนะ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก พระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้ามากมายด้วยพระคุณของพระองค์ โปรดใช้ข้าพเจ้าให้เป็นพระพรกับทุกคนที่ข้าพเจ้าพบเจอในวันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น