ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณสังเกตไหมครับว่า การพูดของคำอวยพรนั้นยาก มีบางอย่างในโลกนี้ที่ทำให้การเยาะเย้ยถากถางพูดง่ายกว่าการอวยพร แต่ในครอบครัวของพระเจ้า คำพูดมักจะถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์และการอวยพรคนอื่น มีคำพูดอะไรที่ง่ายๆ หรือคำที่แสดงความเมตตา ที่เราจะสามารถใช้อวยพรคนอื่น ได้มากกว่าคำพูดเหล่านี้ที่เปาโลส่งไปยังชาวฟิเลโมนบ้างครับ? ลองหาวิธีที่จะบอกพูดคำเหล่านั้นนะครับ ... และพูดบ่อยๆ นะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระองค์ทรงอวยพรข้าพระองค์มากมายด้วยพระคุณของพระองค์ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ให้เป็นพระพรแก่ทุกคนที่ข้าพระองค์พบเจอในวันนี้ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น