اندیشه ها در مورد آیه امروز...

موسی پیام خداحافظیش را خظاب به قوم اسراییل با این یادآوری آغاز کرد که والدین ایشان با عدم ورود به سرزمین موعود، از اطاعت کلام خدا سرپیچی نمودند. با مرگ موسی، برای اولین بار در عمرشان، اسراییلیان مجبور به پیروی از رهبر دیگری غیر از او بودند. موسی از آنان میخواهد که بدانند رهبر واقعی آنها، تغییر نکرده است. خدا برایشان کارهای زورآوری در زمان موسی انجام داده بود. اکنون خدا کارهای زورآوری در ایام آنان بوسیله یوشع انجام خواهد داد. آنها داستانهای دست دوم فراوانی در مورد رستگاری خواهند داشت که برای نوادگانشان بازگو کنند. آنها شاهدین عینی بر قدرت و امانت الهی خواهند بود. اما آنها باید از همان حکمی اطاعت کنند که والدینشان نادیده گرفتند و همان ایمانی را داشته باشند که نیاکانشان فاقد آن بودند!

دعای من

ای خداوند قادر و حاکم مطلق، تمام جلال و حرمت بخاطر کارهای بزرگ تو در جهت نجات، رهایی،‌ تکمیل و برکت دادن قومت در طی اعصار، از آن تو باد. ای خداوند عزیز، من از تو می خواهم که امروز قومت را بوسیله ایمانی که باعث میشود قدرتت به ظهور برسد، برکت دهی، با قلوبی که مطیع کلامت هستند و با چشمانی که ببینند کار بزرگ تو را که هنوز به انجام نرسیده، ایشان را برکت بده. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات