ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โมเสสเริ่มกล่าวคำอำลาต่อชนชาวอิสราเอล ด้วยการเตือนสติพวกเขาถึงเรื่องที่พ่อแม่พวกเขาไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า ที่สั่งให้บุกเข้าแผ่นดินแห่งคำมั่นสัญญา เมื่อโมเสสตาย ชาวอิสราเอลเหล่านี้จะต้องติดตามผู้นำคนใหม่ ที่ไม่ใช่โมเสสเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขา โมเสสอยากให้พวกเขารู้ว่าผู้นำตัวจริงของพวกเขานั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย นั่นก็คือพระเจ้า พระองค์ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขาในสมัยโมเสสยังไง พระองค์ก็จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขาผ่านทางโยชูวาอย่างนั้นด้วย พวกเขาจะเจอกับเรื่องราวการปลดปล่อยของพระเจ้ามากมาย ที่จะเล่าต่อให้ลูกหลานของพวกเขาฟัง พวกเขาจะเป็นพยานถึงอำนาจของพระเจ้าและความสัตย์ซื่อของพระองค์ แต่พวกเขาจะต้องเชื่อฟังคำสั่งเดียวกันนี้ที่พ่อแม่ของพวกเขาเมินเฉย และจะต้องมีความเชื่อที่บรรพบุรุษของพวกเขาไม่มี

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ ผู้ทรงฤทธิ์และครอบครองทั้งสิ้น ขอให้เกียรติยศและสง่าราศีทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ สำหรับกระทำการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในเรื่องการไถ่ การช่วยกู้ การเติมเต็มและการอวยพรคนของพระองค์ในทุกยุคทุกสมัย พระยาห์เวห์ที่รัก ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ช่วยอวยพรคนของพระองค์ในวันนี้ ให้มีความเชื่อที่คาดหวังในฤทธิ์เดชของพระองค์ ให้มีจิตใจที่เชื่อฟังถ้อยคำของพระองค์ และให้มีตาที่จะมองเห็นว่าการงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ยังมีอยู่ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น