اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چيزهاى بسيارى در زندگى هر يك از ما وجود دارند كه بوسيله بلاياى طبيعى، سالمندى، و مرگ از بين ميروند و يا اصطلاحن دزديده ميشوند. اين عنوان به حق برازنده شيطان است" دزد هميشگى". اما خدا غير قابل جنبش و غير قابل دزديدن است! ما ميتوانيم روى خدا سرمايه - گزارى كنيم و مطمئن باشيم أر اينكه تحت حمايت او ايمن هستيم. او ملجا و پناهگاه است.

دعای من

اى صخره بزرگ نجات من، تو را سپاس ميگويم زيرا تو تغيير ناپدير و امين هستى. سپاسگزارم از اينكه منبع امنيت هستى و در روزهاى هرج و مرج و تحولات، آينده من در دست توست. از اين بابت كه تو خدا هستى، ممنونم. تو خداى من هستى و من زندگى، اميدها، و آينده ام را بتو ميسپارم. دعا ميكنم كه امروز تو در من جلال بيابى، بنام عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات