اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما هیچ ادعایی بر خدا نداریم! ما هیچ حقی برای طلب نجات نداریم! ما در خود هیچ قدرتی برای نگهداری حیات نداریم! تنها محبت خدا است که می تواند به ما زندگی، امید و فیض ببخشد. تنها رحمت الهی است که میتواند نجات را برایمان به ارمغان آورد. عیسی بعنوان تنها هدیهٔ خدا می تواند ما را از مرگ — خواب گناه بیدار کند.

دعای من

عشق، رحمت، و فیض تو، ای پدر عزیز، مرا نجات داده است. برای تمجید تو، چه می توانم بکنم؟ تو، ای پدر گرامی، قدرت، قدوسیت، و بزرگی خودت را، در رستگاری من نشان داده ای. برای جبران فیضت چه میتوانم بکنم؟ صبر، استقامت، و امانت تو، قلبم را لمس نموده و به من زندگی داده است. کدام کلمات می توانند وسعت محبت من نسبت به تو را بیان کنند؟ پدر عزیزم، سپاسگزارم برای تمام کارهایی که تو برایم انجام داده ای. به اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات