اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما نباید از اینکه بی ایمانان اطرافمان ارزش های متفاوتی از ما دارند،‌غافلگیر شویم. مهمتر از همه، یک ستاره از اینکه در افق عظیم تاریکی که او را احاطه کرده، متعجب نمی شود. همانطور که می بینید، یک ستاره و یک شاگرد عیسی هدف واحدی را دنبال میکنند: درخشیدن در تاریکی، و بزرگی این تاریکی اصلاً اهمیت ندارد!

Thoughts on Today's Verse...

We shouldn't be surprised that unbelievers around us have a different set of values than we do. After all, a star isn't surprised to find that it shines in the great expanse of darkness surrounding it. You see, a star and a disciple of Jesus share one basic purpose: shining our light in the darkness, no matter how great that darkness!

دعای من

ای خداوند قدوس و عادل،‌ من تنها می توانم روز دیدن جلالت و ایستادن در حضورت را پیش بینی کنم. لطفاً به من شهامت، قدرت و آن صداقتی را بده تا برای اطرافیانم نور باشم، آنانیکه مغلوب تاریکی شده اند. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Holy and righteous LORD, I can only anticipate the day I see your glory and stand in your presence. Please give me the courage and integrity to be a light to those around me overwhelmed by the darkness. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فیلیپیان ۱۴:۲-۱۵

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change