اندیشه ها در مورد آیه امروز...

همه جريان بسيار ساده است. خدا محبت است. او مبدأ، نمونه، و معمار محبت است. من محبت مينمايم زيرا او در وهله اول مرا محبت نمود. من از چگونگى محبت كردن آگاهم زيرا او آنرا نشان داده است. من توانايى محبت كردن را دارم چون او مرا شبيه خودش ساخته و مرا در شخصيت خويش سهيم نموده است. او سرچشمه، انگيزه، قُلّه محبت است. من محبت مينمايم زيرا او ابتدا، در نهايت و همواره محبت مينمايد.

دعای من

خداى آرامى، تو را سپاس ميگويم زيرا مرا با محبتت دلدارى ميدهى. همانگونه كه يك كودك از والدين خود ياد ميگيرد كه بسيارى از كارها را انجام دهد، من ميخواهم از تو ياد بگيرم كه چگونه محبت كنم: جانبازانه، عارى از خودخواهى، و تؤام با اطاعت تا ديگران بدانند كه مجبور نيستند محبت تو را بدست آورند، بلكه فقط آنرا دريافت كنند. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات