اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شمعون پیر این سخنان را هنگامی بزبان آورد که عیسای نوزاد را دید. این هدف ما نیز هست. موقعی که نمیتوانیم همچون شمعمون، بطور جسمانی، عیسی را که نجات ما است، ببینیم و او را در آغوش کشیم، ما می توانیم او را از طریق کتاب مقدس، پرستش، خدمت، بشارت، و کار روح القدس ببینیم. بیایید این را هدف خود قرار داده که خدا را بعنوان خدای واحد حقیقی حرمت نهاده و عیسی را بعنوان خداوندمان پیروی کنیم.

دعای من

ای پدر عادل، لطفاً کمکم کن تا عیسی را بهتر بشناسم، بیشتر به شبیه او درآیم، و با خصوصیات اخلاقی او زندگی کنم. خواهش من این است که ای پدر عزیز، از نظر شخصیتی و عملی مثل عیسی باشم. من می خواهم که شاگردی راستین بوده و بیش از پیش و هر روزه به شبیه معلم بزرگم درآیم. در نام او، عیسی مسیح است که دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات