اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در حالیکه بسیاری از مردم در پی یافتن راه حل یا درمانی برای حملات خشونت آمیز هستند که زندگی ها را نابود میسازد، مدارس را تهدید میکند، و خیابان های ما را ناامن میکند، چرا کسی به خودش زحمت نمیدهد تا تعلیم خادم عاقل خدا را که قرنها پیش داده بود را به ما یادآوری کند؟ بیایید اجازه ندهیم که هیچ کس، چه واقعی یا مجازی، قهرمان ما باشد، اگر شهرت او بر اساس خشونت بنا شده باشد. پسر مشهورترین جنگاور اسراییل، این حقیقت را بهتر از هر شخص دیگری فهمید. مسلماً پسر خدای متعال و قادر مطلق، آنرا به بهترین نحو بیان کرد:« خوشا بحال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد.»

دعای من

ای خدای قادر مطلق، ما را از خشونت فرهنگ مان برهان و نیز از ستایش خشونتی که در سرزمین ما نفوذ میکند. خواهش میکنم به ما قهرمانانی بده که صلح کنندگان راستین باشند. بعلاوه، ای پدر عزیز، لطفاً چشمان ما را بگشا تا آنان را ببینیم و نیز به ما آن دلیری را بده تا آنان را محترم بشماریم. در نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات