اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دعوت به قدوسیت را براحتی میتوان نادیده گرفت، در دنیایی که معیارهایی متفاوت وجود دارد. شیطان، ما را بر این وامیدارد که روش زندگی خود را با اطرافیانمان مقایسه کنیم، و ما را با ناچیز جلوه دادن گناهانمان در مقام مقایسه با دیگران، میفریبد. مسئله، مقایسه کردن انواع گناهان مان نیست؛ بلکه مسئله، داشتن قلبی شکرگزار است که بوسیله روح القدس، پاک شده و بوسیله فیض، نجات یافته است. نادیده گرفتن و تأثیر دعوت روح القدس به قدوسیت را دست کم گرفتن، به نوعی پس زدن خدا است. بیایید در مورد قدوسیت در زندگی خودمان، مشتاق باشیم به دو دلیل: این آن چیزی است که خدا از ما می خواهد، و این آن چیزی است که ما باید در پی آن باشیم.

دعای من

ای پدر از گناهم بگذر، زیرا تلاش کرده ام تا از اهمیت گناهم بکاهم. روح خودت را در من بکار گیر تا در من اشتیاق برای قدوسیت برافروزد و لطفاً مرا توانا بساز تا طوری زندگی کنم تا تمام کارهایی را که تو برای نجات دادنم انجام داده ای، تکریم نمایم. به نام عیسی می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات