اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من در مورد شما نمیدانم، اما در مورد خودم میدانم که لوس و نازک نارنجی بار آمده ام، بخاطر اینکه رفاه و راحتی را به زندگیم راه داده ام. آیا اگر این تسهیلات بطور ناگهانی محو شوند، من می توانم خدا را با شکرگزاری ها و تمجیداتم، تکریم نمایم؟

دعای من

بدون تو ای خداوند، قوت و اطمینان من تضعیف شده، خواهد لغزید. شکر و سپاس بر تو، که هرگز لازم نیست من در این مورد نگران باشم، چون فیض تو، روح تو، و پسر تو، مرا تقویت خواهند نمود و مرا درعبور کردن از تجربیات طوفانی یاری خواهند داد. در نام عیسی از تو تشکر میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات