اندیشه ها در مورد آیه امروز...

"خدايا، ما را به نرمى فروتن ساز" يكى از دعاهاى مورد علاقه دوست منست. منهم آنرا دوست دارم. اما سپاس خدا را زيرا عيسى فروتن ملايمى نبود. هر چند كه من متنفرم از اينكه او مجبور به تحمل عذاب شد، فروتنى غير خودخواهانه او تيز، شجاعانه، انقلابى، و تكان دهنده بود. اما من نيز بايد چنين طرز فكرى داشته باشم هنگاميكه ميخواهم به فرزندان گمشده خدا كمك كنم.

دعای من

خداوندا تو قادر مطلق هستى، با اين وجود، خود را خالى كردى تا مرا برهانى. خواسته من اينست كه طرز فكر و رفتارم با سايرين كمتر خودخواهانه باشد، و بيشتر مثل عيسايى باشد كه با من است. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات