ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดใจเย็นๆตอนที่ฝึกให้พวกเราถ่อมตัวลง" นี่เป็นคำอธิษฐานหนึ่งที่เพื่อนผมชอบ และผมก็ชอบด้วย แต่ขอบคุณพระเยซูพระเจ้า ที่ไม่ได้ถ่อมตนแบบค่อยเป็นค่อยไป ถึงแม้ผมจะเกลียดที่พระองค์จะต้องผ่านความเจ็บปวด ทรมาน แต่การถ่อมตนแบบไม่คิดชีวิตของพระองค์นี้ ช่างเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ เด็ดขาด และทุ่มสุดตัวจริงๆ ผมก็อยากจะมีทัศนคติแบบพระองค์นี้ตอนไปนำพาลูกๆที่หลงหายของพระเจ้ากลับมาหาพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ถึงแม้พระองค์จะเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ แต่พระองค์ก็ยังยอมสละชีวิตเพื่อมาไถ่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีทัศนคติที่ไม่เห็นแก่ตัว ตอนปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนกับที่พระเยซูมีต่อข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น