اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا این عالی نیست که خدایی که کائنات را آفرید، برای ما و نیازها، آسیب ها،‌ و ترس های ما فکر میکند! پس بیایید به او اعتماد داشته باشیم که او بهترین ها را برای ما انجام خواهد داد و با زیستن برای او، این اعتماد را نشان دهیم!

دعای من

ای خدای قادر مطلق و ای پدر مهربان، من آگاهانه، تمام اضطرابها،‌ نگرانی ها، اندیشه ها، و نومیدی های خود را به دستان تو می سپارم. من تمام تلاش خود را برای متمرکز نشدن بر اینها و اعتماد نمودن به اینکه تو بهترین ها را برایم و برای عزیزانم انجام خواهی داد، خواهم کرد. در اسم عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات