اندیشه ها در مورد آیه امروز...

گاهی اوقات کار درستی را انجام دادن بسیار دشوارست. بنظر میرسد که غیبت کردن در مورد کسی که به ما بدی کرده است، یا ذکر اسامی شان در گروه دعا به این دلیل که آنها نیازمند کمک هستند، یا هنگامیکه در گفتگوهایمان به مسیحیان مشکل دار اشاره میکنیم، به مراتب کار ساده تری بنظر میرسد. اما، تنها یک کار درست است که هنگامیکه ما بوسیله خواهر یا برادری در مسیح زخمی میشویم! به نزد کسیکه به تو بدی کرده است برو، کوشش تو بر این باشد که این لطمه را فقط بین خودت و او نگاه داری، و در زمینه ایجاد آشتی کار کن. این خواسته خداست ، و باید هدف ما نیز بعنوان فرزندانش باشد.

دعای من

خداوند خدای قادر مطلق، راههای خودخواهانه و خودپرستانه مرا ببخش. به من شهامت بده تا با محبت با آنانیکه به من گناه ورزیده اند روبرو شوم، اما اگر نمیتوانم آشتی را برقرار کنم، بوسیله قدرت روح قدوست یاریم ده تا ببخشم همچنانکه تو مرا بخشیده ای. در نام عیسی، و به این خاطر که او کَفّاره گناه شد دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Verse of the Day Wall Art

نظرات