اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی، کامل، بی عیب، قدوس، عادل ، و پاک بود. با این وجود، او آن چیزی شد که ازش متنفر بود، یعنی گناه. چرا او چنین کاری را انجام داد؟ زیرا که او به ما عشق میورزید و میخواست که ما امروز به آن چیزی که او هست، یعنی به عدالت خدا تبدیل شویم.

دعای من

ای پدر مهربان و قادر مطلق، از تو تشکر میکنم برای اینکه مرا بوسیله قربانی عیسی پاک و مقدس ــ و عدالت خودت میگردانی . ای منجی عزیز، برای پرداخت چنین بهای سنگین، از تو متشکرم، تو نه فقط جانت را بر روی صلیب فدا کردی، بلکه تبدیل به گناهِ من شدی و قصور مرا بر خودت حمل نمودی. ای پدر عزیز، تمامی حمد از آن تو و برای نقشه تو و ای عیسای عزیز تمام تشکرات و جلال از آن تو و برای محبت جانبازانه توست. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات