ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูนั้น สมบูรณ์แบบ ไม่มีตำหนิ บริสุทธิ์ ชอบธรรมและไร้มลทิน แต่พระองค์ก็กลายเป็นสิ่งที่พระองค์เกลียด นั่นก็คือความบาป ทำไมพระองค์ถึงทำอย่างนั้น เพราะพระองค์รักเราและอยากให้เราเป็นเหมือนกับที่พระองค์เป็นในตอนนี้ คือเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และทรงรัก ขอบคุณที่ทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ คือเป็นคนชอบธรรมของพระองค์ โดยการสละชีพของพระเยซู ขอบคุณพระผู้ช่วยให้รอด ที่ยอมจ่ายค่าไถ่ที่แสนโหดร้าย ไม่ใช่แค่ยอมตายบนไม้กางเขนเท่านั้น แต่ยังยอมกลายเป็นความบาปของข้าพเจ้าและแบกรับความผิดของข้าพเจ้าอีกด้วย ขอสรรเสริญพระบิดาที่รัก สำหรับแผนงานของพระองค์ และขอขอบคุณและถวายเกียรติแด่พระองค์ ขอสรรเสริญพระเยซูที่รัก สำหรับการยอมสละชีพเพราะความรักของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น