اندیشه ها در مورد آیه امروز...

يكى از قدرتمندترين نكات در مورد داشتن يك كتاب مقدس أنبار سخنان خدا، قِدْمَتِ آن و كشورها و فرهنگ هاى گوناگون است كه براستى يادآور حقيقت ماندگار خدا ميباشد. بعلاوه اين خداست كه ما به او اعتماد ميكنيم! حضور ماندگار او در فرهنگها، قرنها، و كشورها بيادمان مى آورد كه ابديت در دسترس ما نيست اما خداى جاودانى، ما را در حضورش نگاه ميدارد.

دعای من

اى خداى بزرگ و جاودانى، تو را ميستايم زيرا تو از زمينى كه بر آن مى ايستم استوارتر ، پايدارتر از قله كوهها و پابرجاتر از امواج اقيانوسهايى كه من ميستايم هستى. من زندگى، آينده و روحم را با اعتماد بتو ميسپارم. من ميخواهم تو را با روش زندگيم خشنود سازم. من ميخواهم كه مشخصه زندگيم"وفادارى هميشگى" به تو باشد. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات