اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در مورد رحم و شغقت نمودن باید گغت که نه یک احساس درونی است و نمی توان با آن احترام دیگران را برای خود بدست آورد. شفقت مسیحی همواره باید ما را در جهت منافع و خیریت نیازمندان به حرکت درآورد، بدون اینکه نظر کسی به ما یا به فداکاری های ما جلب شود. خداوند احتیاجات ما را برای برکت رساندب به دیگران تأمین می نماید و زمانیکه هدف ما جلب رضایت اوست، به ما پاداش میدهد و ما را برای برکت دادن به نیازمندان بکار میگیرد.

Thoughts on Today's Verse...

Compassion is not for personal glory, just as it is not a private internal emotion. Christian compassion must always motivate us to act in the best interest and for the greater good of those in need, without calling attention to ourselves or our sacrifices. God provides what we need to bless others and takes care of the reward when our goal is to please him and to be used by him to bless others who are in need.

دعای من

ای خداوند مهربان و شبان نیکو، هر روز مرا بکار بگیر تا در زندگی نیازمندی، به مثابهٔ برکتی باشم. لطفن چشمان و گوشهایم را بگشا تا افرادی را که از نظر عاطفی و یا مالی به حمایت و کمک احتیاج دارند، ببینم. لطفن به من آن شهامتی را بده که به دیگران برکت برسانم و آنها را در نزدیکتر شدن به تو راهنمایی کنم. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Loving God and tender Shepherd, use me each day to be a blessing to someone in need. Please open my eyes and ears to see those around me who need emotional support or financial help. Please give me the courage to bless them and lead them closer to you. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متی ۱:۶

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change