اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چرا اینقدر سخت است که متحمل بی انصافی یا انتقاد ظالمانه شد؟ چرا ما همیشه باید از خودمان دفاع کنیم و مهم هم نیست که این حُکْم تا چه اندازه مسخره است؟ غالبن مشکلاتی که با دیگران داریم از این ناشی میشود که ما نمیخواهیم ببخشیم و آن خطاها را به دست خداوند بسپاریم!

Thoughts on Today's Verse...

Why is it so hard to endure an unjust or unfair criticism? Why do we always have to defend ourselves no matter how ridiculous the charge? Often the problems we have with others simply escalate because we do not choose to forgive and let them go on in the Lord!

دعای من

ای خدای والا و پاک، کمکم کن تا با دقت بیشتری مواظب سخنانم باشم و از غیبت، تهمت، و پِچپِچ کردن در مورد دیگران که تو را خشنود نمیسازد بپرهیزم. سپاس بر تو. در نام عیسی و بوسیله فیض عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Precious and Holy God, help me more carefully guard my speech from things you despise, especially gossip, slander, and innuendo. Thank you. In Jesus name and by Jesus' grace I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of امثال ۱:۱۵

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change