اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چرا اینقدر سخت است که متحمل بی انصافی یا انتقاد ظالمانه شد؟ چرا ما همیشه باید از خودمان دفاع کنیم و مهم هم نیست که این حُکْم تا چه اندازه مسخره است؟ غالبن مشکلاتی که با دیگران داریم از این ناشی میشود که ما نمیخواهیم ببخشیم و آن خطاها را به دست خداوند بسپاریم!

دعای من

ای خدای والا و پاک، کمکم کن تا با دقت بیشتری مواظب سخنانم باشم و از غیبت، تهمت، و پِچپِچ کردن در مورد دیگران که تو را خشنود نمیسازد بپرهیزم. سپاس بر تو. در نام عیسی و بوسیله فیض عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات