ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అన్యాయమైన లేదా అక్రమమమైన విమర్శలను భరించడం ఎందుకు చాలా కష్టం? ఎంత హాస్యాస్పదమైన ఆరోపణ అయినా మనల్ని మనం ఎల్లప్పుడూ ఎందుకు రక్షించుకోవాలి? ఇతరులతో మనకు ఉన్న సమస్యలు తరచుగా పెరుగుతాయి, ఎందుకంటే మనం క్షమించి వాటిని ప్రభువులో కొనసాగనివ్వడం లేదు!

నా ప్రార్థన

పవిత్రమైన అమూల్యమైన దేవా, మీరు అసహ్యించుకునే విషయాల నుండి, ముఖ్యంగా చాడీలు , అపవాదు మరియు అనుచిత విషయాల నుండి నా మాటలను మరింత జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడానికి నాకు సహాయం చేయండి. ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో మరియు యేసు కృపతో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change