اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دعا دعوتی بی نظیر از سوی خداوند است تا آنچه که در دل داریم با او درمیان بگذاریم. حتی هنگامیکه حرفی برای گفتن نداریم، او در آن لحظات ما را بوسیله روحش امداد می نماید. این مکالمه بسیار صمیمانه که بوسیله روح والا و قدوس الهی در ما تقویت می شود، نباید بوسیله غرور یا غفلت، بی ارزش انگاشته شود. ما دعا نمی کنیم برای اینکه پاکی خود را به اثبات برسانیم، بلکه رابطه خود را با خدای قادر مطلق عمیق تر سازیم!

دعای من

ای اَبّا پدر، بخاطر هدیه عالی دعا از تو سپاسگزارم. متشکرم برای اینکه هم به کلماتم و هم به قلبم گوش میکنی. از اینکه به من نزدیکی و از من دور نیستی، ممنونم. مرا ببخش هنگامیکه تو را نمی خوانم، در صورتیکه باید و یا زمانیکه گوش شنوای تو را که سخاوتمندانه در اختیارم میگذاری، دست کم میگیرم. در نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات