اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چونکه جنگ ما از نوع روحانی است،‌ پس باید زرهی روحانی بتن کنیم. علاوه بر دعا و خواندن روز بروز کتاب مقدس، ما باید تشخیص دهیم زرهی را که خدا برای محافظت روحانی به ما داده است و خود را برای نبرد روحانی مجهز سازیم. لازم است که ما هر روز خود را،‌ هر وظیفه، هر قسمتی از کتاب مقدس را با یک حس ضرورت آغاز نماییم، زیرا میدانیم که در جنگ هستیم. روز شریر خواهد آمد، پس بیایید با آمادگی بر موضع خود بایستیم و از ابزار و قدرتی که خدا در اختیارمان گذاشته است استفاده نماییم.

دعای من

ای پدر عزیز ما که در آسمانی، لطفن مرا با روح قدوست تقویت نما و مرا بخاطر دعوت اسمانی که از من بعمل آورده ای، دلیری بده، و به من بخاطر نمونه ای که از عیسی دارم، شهامت عطا کن. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات