اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا فکری ترسناک تر از این وجود دارد که خدا گناهان ما را نیامرزد؟ ما میدانیم که برای بخشیده شدن گناهانمان، چه بهایی پرداخت شده است! ما از اندازه و وسعت عشق خدا نسبت به خودمان آگاه هستیم! ما میدانیم که خدا تا چه اندازه خواهان برقراری رابطه با ما است! پس چه علتی برای باز نگه داشتن آمرزش او میتواند وجود داشته باشد؟ دلیلش میتواند این باشد که ما آمرزش الهی را نفهمیده ایم یا آنرا نپذیرفته ایم! گرچه خداوند، خدایی فیاض و بخشنده است، اما او اشخاصی را که بخشنده نیستند، نخواهد پذیرفت!

دعای من

ای خدای قدوس، در زندگی من اشخاصی وجود دارند که بخشیدن شان برای من امری دشوار است. لطفن در این لحظه که دست به دعا برمیدارم، دل مرا بوسیله روحت نرم کن، جان مرا از هر تلخی یا رنجش پاک بساز، و مرا توانایی بده تا درد گذشته را رها کرده و ببخشم. از تو متشکرم برای فیض بخشوده شدن و نیز برای فیض بخشیدن. به اسم عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change