اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خيلى جالب است كه خدا به پدران امر ميكند كه مسئوليت تربيت روحانى فرزندان را بعهده بگيرند در صورتيكه مادران به بچه هاى خويش از نظر باطنى نزديكترند. من معتقد نيستم كه خدا خواسته باشد مادران را از اين وظيفه مستثنى كند. خير، من فكر ميكنم كه انديشه خدا اين است كه آنها وظيفه شان را انجام خواهند داد. اما نفوذ پدر و تربيت هدفمند بسيار ضرورى است.

دعای من

اَبّا پدر، دعا ميكنم كه فرزندانم تو را در من بيابند. در نام عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change