ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม่มักจะมีวิธีดูแลลูก แต่น่าสนใจที่ว่าพระเจ้าสั่งพวกพ่อให้คอยดูแลจิตวิญญาณของลูก ผมไม่คิดว่าพระองค์จะกีดกันแม่ออกไป ไม่ใช่เลย แม่ก็ยังคงทำส่วนของแม่ต่อไป แต่พ่อจะมีอิทธิพลและมีส่วนสำคัญในการอบรมสั่งสอนลูกเป็นอย่างมาก

คำอธิษฐาน

ข้าแต่อับบา พระบิดา ขอให้ลูกๆ ของข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ผ่านทางชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น